logo

Pràban na Linne

slàinte mhath a h-uile latha a chì 's nach fhaic

Ceannaichibh

FÀILTE GU PRÀBAN NA LINNE

‘S e companaidh bheag shònraichte uisge-beatha a th’ ann am Pràban na Linne a tha stèidhichte anns an Eilean Sgitheanach. Tha an t-uisge-beatha ga dhèanamh cho math ’s a ghabhas, agus ’s e glè bheag de chompanaidhean uisge-beatha sa ghnìomhachas a tha coltach ris, a tha an dà chuid neo-eisimeileach agus stèidhichte ann an Innse Gall.

Naidheachd as ùire

Good news for Uisge Lusach - The Gaelic Gins!

Uncategorised / 4th July

Opportunities at Eilean Iarmain

Naidheachdan / 1st November

Good news for the Gaelic Whiskies of Praban na Linne on the Isle of Skye!

Naidheachdan / 20th September

Sgeulachd

Chaidh Pràban na Linne, Uisge-Beatha nan Gàidheil, a chur air bhonn anns an Eilean Sgitheanach ann an 1976 leis an fhear-ghnìomhachais ainmeil, Sir Iain Noble, airson obair a chruthachadh agus airson fìor uisge-beatha a dhèanamh a dh’aona-ghnothach do Ghàidheil na h-Alba.

MISNEACHD

Fìor Uisge-Beatha

AM FEAR-STÈIDHEACHAIDH

Sir Iain Noble bho Eilean Iarmain

DUALCHAS NA GAIDHLIG

A’ brosnachadh Spioraid na Gàidhealtachd

NEO-FHUARAICHTE

Moladh Mòr

Thig a chèilidh oirnn

We’d love you to visit us for a tasting at Eilean Iarmain.

Bùth Opening Times:

Monday to Friday 10.30am – 5.00pm
Groups by appointment.

Bliadhna mhath ùr from all the team at Gaelic Whiskies and Gaelic Gins!
We still have a fault on our telephone - please contact us on 01471 833 266 or via email.

X