logo

Pràban na Linne

slàinte mhath a h-uile latha a chì 's nach fhaic

Ceannaichibh

FÀILTE GU PRÀBAN NA LINNE

‘S e companaidh bheag shònraichte uisge-beatha a th’ ann am Pràban na Linne a tha stèidhichte anns an Eilean Sgitheanach. Tha an t-uisge-beatha ga dhèanamh cho math ’s a ghabhas, agus ’s e glè bheag de chompanaidhean uisge-beatha sa ghnìomhachas a tha coltach ris, a tha an dà chuid neo-eisimeileach agus stèidhichte ann an Innse Gall.

Naidheachd as ùire

Good news for the Gaelic Whiskies!

Gaelic Gins News - News - Whisky / 16th September

Good news for Uisge Lusach - The Gaelic Gins!

Uncategorised / 4th July

Good News for Uisge Lusach - The Gaelic Gins!

Gaelic Gins News - News / 4th July

Opportunities at Eilean Iarmain

Naidheachdan / 1st November

Opportunities at Eilean Iarmain

News / 1st November

Sgeulachd

Chaidh Pràban na Linne, Uisge-Beatha nan Gàidheil, a chur air bhonn anns an Eilean Sgitheanach ann an 1976 leis an fhear-ghnìomhachais ainmeil, Sir Iain Noble, airson obair a chruthachadh agus airson fìor uisge-beatha a dhèanamh a dh’aona-ghnothach do Ghàidheil na h-Alba.

MISNEACHD

Fìor Uisge-Beatha

AM FEAR-STÈIDHEACHAIDH

Sir Iain Noble bho Eilean Iarmain

DUALCHAS NA GAIDHLIG

A’ brosnachadh Spioraid na Gàidhealtachd

NEO-FHUARAICHTE

Moladh Mòr

Thig a chèilidh oirnn

Opening Times :

Monday - 10am-6pm

Tuesday, Wednesday - 10am-5pm

Thursday to Saturday - 10am-6pm

Sunday - 11am-4pm