logo

Uisge Lusach Sùg – 700ml

Sineubhar Gàidhlig Tioram

Tha cumadh finealta air Uisge Lusach Sùg, aig a bheil cothromachd eadar blas nan dearcan-sineubhair agus blas na liomaide cuide ri comharran beaga spìosrach.

Tha Uisge Lusach cho mìn is cho fìnealta ‘s gun gabh òl leis fhèin, ged a tha e glè mhath le tonic – tha sinne a’ moladh gun òlar e le sliseag de dh’oraindsear no liomaid, an tonic as fheàrr agus cnapan deighe!

Air a dhèanamh anns an Eilean Sgitheanach, bidh sinn a’ cruthachadh Uisge Lusach le ar làmhan fhèin agus le seann phoit dhubh. ‘S e sin stail a bha air a chleachdadh airson uisge-beatha mì-laghail a dhèanamh anns an aimsir a dh’fhalbh!

Bho 2017, tha sinn air a bhith a’ cur deò dhan t-seann stail chopair le bhith a’ deasachadh an t-sineubhair againn gu slaodach is le cùram.

Tha na blasan bho na luibhean air am fighe tron smùid a tha a’ tighinn às a’phoit, seach a bhith air an goilleadh a-steach mar a bhios iad gu tric ann an sineubharan eile.

£36.00£216.00

All our Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available for purchase online. We also look forward to welcoming you to our shop by the old pier at Eilean Iarmain on the Isle of Skye.

X