logo

Uisge Lusach Sùg – 700ml

Shineubhar Gàidhlig Tioram

Tha cumadh finealta beairteach air an Uisge Lusach, am boladh ga fhighe ann gu fìor-shlaodach, agus cothromachd ann eadar na dearcan-sineubhair agus blasad liomaid cuide ri sanasan beaga spìosrach.  Tha blas an t-sineubhair ga neartachadh anns an t-seann phoit-dhuibh.

Tha Uisge Lusach cho mìn is cho fìnealta ‘s gun gabh òl leis fhèin, ged a tha e glè math le tonic – tha sinne a’ moladh gun òlar e le sliseag de dh’oraindsear no liomaideag, an tonic as fheàrr agus cnapan deighe.

£35.00£210.00

We're delighted to be holding tastings again at Eilean Iarmain on the Isle of Skye - pop in and see us.
Our full range of Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available in our online store if you can't make it to Skye at the moment - we ship to all UK addresses.

X