logo

MACNAMARA RUM FINISH
NEO-FHUARAICHTE Neo-shìolaichte

Tha Mac Na Mara Rum Finish ga thoirt gu ìre dà thuras – thathar ga fhàgail ann am Baraillean Ruma Guidheànach fad bliadhna an dèidh na grèis àbhaistich ann am baraillean bou

£23.00£126.00

Welcome - fàilte.
Our Gaelic Gin and Gaelic Whisky shop at Eilean Iarmain is open 10am - 5pm, Monday to Saturday.
Our full range of Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available in store and online.
Place your order through our website, or contact us by email.

X