logo

MACNAMARA RUM FINISH
NEO-FHUARAICHTE Neo-shìolaichte

Tha Mac Na Mara Rum Finish ga thoirt gu ìre dà thuras – thathar ga fhàgail ann am Baraillean Ruma Guidheànach fad bliadhna an dèidh na grèis àbhaistich ann am baraillean bourbon.

£23.00£132.00

We're delighted to be holding tastings again at Eilean Iarmain on the Isle of Skye - pop in and see us.
Our full range of Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available in our online store if you can't make it to Skye at the moment - we ship to all UK addresses.

X