logo

MACNAMARA
clasaig

Chaidh an t-uisge-beatha seo a dhèanamh do dhaoine a tha nas dèidheile air deoch nas aotroime agus tha cuid mhòr de mhac-na-braiche ann agus blasad beag de mhòine.

£22.00£126.00

Welcome - fàilte.
Our Gaelic Gin and Gaelic Whisky shop at Eilean Iarmain is open 10am - 5pm, Monday to Saturday.
Our full range of Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available in store and online.
Place your order through our website, or contact us by email.

X