logo

40mh Fèill-bhliadhna
Cùl-stòr an Stèidheadair
Casg Shingilte, Braich Shingilte  

Chomharraich Pràban na Linne 40 bliadhna bhon a chaidh a chur air bhonn le Sir Iain Noble le uisge-beatha air leth sònraichte is tearc. Chaidh baraille de shàr-mhac-na-braiche 40 bliadhna a dh’aois a thaghadh agus a bhotaladh mar chuimhne air an fhear-stèidheachaidh, Sir Iain Noble às Eilean Iarmain.

 

“Brìgh nan Gàidheal”

£350.00

We're delighted to be holding tastings again at Eilean Iarmain on the Isle of Skye - pop in and see us.
Our full range of Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available in our online store if you can't make it to Skye at the moment - we ship to all UK addresses.

X