logo

TÈ BHEAG
NEO-FHUARAICHTE Neo-shìolaichte
Bocsa de 6

Due to the COVID-19 pandemic our UK distributor is not accepting any incoming stock, which means we are temporarily unable to process any orders of Tè Bheag.  We apologise for the inconvenience and will update as soon as we can.  

Tha cuid mhòr mac-na-braiche aosta ann an Tè Bheag, a tha a thoirt gu ìre ann am baraillean seiridh, mar dhrama fìor-Ghàidhealach nan eòlaichean uisge-beatha.

Thathar a’ cumail ri dualchas tarraing an uisge-beatha agus a’ cur pròiseas fuarachaidh is sìolachaidh an dàrna taobh airson cridhe an uisge-beatha a ghleidheadh, a tha a’ fàgail caractair nas buige, nas iomlaine agus nas beairtiche air am bi eòlaichean uisge-beatha a’ dèanamh mòr-mholaidh.

£138.00

We are delighted to be offering single bottle orders again!
Don't miss our celebratory July Gaelic Gin offer - £30 per bottle with free P&P. Place your order through our website, or contact us by email.

Got it!
X