logo

TÈ BHEAG
NEO-FHUARAICHTE Neo-shìolaichte

Tha cuid mhòr mac-na-braiche aosta ann an Tè Bheag, a tha a thoirt gu ìre ann am baraillean seiridh, mar dhrama fìor-Ghàidhealach nan eòlaichean uisge-beatha.

Thathar a’ cumail ri dualchas tarraing an uisge-beatha agus a’ cur pròiseas fuarachaidh is sìolachaidh an dàrna taobh airson cridhe an uisge-beatha a ghleidheadh, a tha a’ fàgail caractair nas buige, nas iomlaine agus nas beairtiche air am bi eòlaichean uisge-beatha a’ dèanamh mòr-mholaidh.

£25.00£138.00

Welcome - fàilte.
Our Gaelic Gin and Gaelic Whisky shop at Eilean Iarmain is open 10am - 5pm, Monday to Saturday.
Our full range of Gaelic Whiskies and Gaelic Gins are available in store and online.
Place your order through our website, or contact us by email.

X